Kiest u ‘Native’ of ‘Cross-platform’ ontwikkeling voor uw app?

Zoals in het vorige blog beschreven kan prototyping u helpen bij het maken van de goede keuzes voor de realisatie van uw app. Bij het ontwikkelen van een app is daarnaast de de keuze voor Native of Cross-platform ontwikkeling belangrijk. Met Native bedoelen we de ontwikkeling voor alleen Android of iOS. Met Cross-platform maak je vanuit één ontwikkelomgeving voor beide platformen een app.

Wat is nu voor u de beste keuze? En waarom?

De ene keuze is niet beter of slechter dan de andere. Uiteraard zijn er verschillen. Native ontwikkeling maakt optimaal gebruik van de ingebouwde functies van een toestel, werkt vaak vloeiender (betere UX ervaring), en is flexibeler. Cross-platform ontwikkeling komt daar inmiddels echter wel steeds dichter bij in de buurt en kan bijvoorbeeld qua kosten interessanter zijn. Je hoeft tenslotte geen 2 apps te ontwikkelen (en onderhouden) maar slechts 1.

Maar..

De technologie moet hierin niet leidend zijn! Wat leidend moet zijn is het idee achter de app. Wie zijn bijvoorbeeld de gebruikers? En wat is het doel van de app, de gewenste functionaliteit, welk proces wordt ondersteund en welke eisen worden daarnaa gesteld? En primair, de beleving van de gebruikers bij het gebruiken van de app. Op basis daarvan kan een goed afgewogen keuze worden gemaakt waarbij het beschikbare budget uiteraard ook meegewogen moet worden.

Meer weten en een keer vrijblijvend van gedachten wisselen over een app voor uw onderneming? U kunt ons vinden via info@qbus-ict.nl of het contactformulier

Uw app idee succesvol via prototyping

Veel bedrijven hebben ideeën voor een app en in een eerder blog schreven we al iets over het belang van een goede strategie om daarbij richting te geven. Minstens zo bepalend voor het succes van een app voor uw onderneming is daarnaast echter de gekozen aanpak..

De kunst is daarbij om echt tot een product te komen dat u voor ogen heeft. Bij software ontwikkeling zeker niet altijd vanzelfsprekend. In de praktijk blijkt goede beeldvorming daarbij essentieel en prototyping de meest succesvolle methode om tot een goed gezamenlijk beeld te komen.

Hoe werkt dat dan?

We komen tot een dergelijk prototype in een zogenaamde design sprint. In 3 dagen zetten we daarbij uw idee om in een voor uw gebruikers herkenbaar prototype. Die dagen delen we grofweg als volgt in:

  1. Vaststellen van het idee, doelen in kaart brengen en brainstormen met u en uw collega’s
  2. Uitwerken van de ideeën in schetsen en storyboard(s)
  3. Ontwerpen prototype t.b.v. gezamenlijke test

De voordelen

Het grote voordeel hiervan is dat u als klant / gebruiker heel snel een goed beeld krijgt van de app en de toegevoegde waarde ervan. Wij krijgen als ontwikkelaars daarnaast inzicht in hetgeen nodig is om het idee om te zetten naar de app. Op basis hiervan kunnen we gezamenlijk de juiste keuzes maken t.a.v. onder meer design, navigatie en de verdere realisatie.

Meer weten? U kunt ons vinden via info@qbus-ict.nl of het contactformulier. De koffie staat klaar…

Een app? Begin met een goede strategie..

Uiteraard hebben de meeste bedrijven wel eens nagedacht over mobiele oplossingen of een app. Dat zal u niet verrassen. De trend is dat steeds meer mensen en ondernemingen een groot deel van de zakelijke activiteiten online en via een mobiele toepassing uitvoert en die groei zal de komende jaren alleen maar doorzetten.

Uit een recent onderzoek (Bron IDC) blijkt bijvoorbeeld dat ook sectoren waar voorheen mobiele oplossingen nog niet erg van belang waren, zoals de bouwsector en de maakindustrie, de waarde hiervan steeds meer wordt ingezien. Wat cijfers uit het onderzoek: Wereldwijd blijft de zakelijke dienstverlening dit jaar de grootste investeerder in mobiele diensten en toepassingen, met een totaal van 44,9 miljard dollar aan uitgaven, gevolgd door de banksector met 144,5 miljoen dollar aan uitgaven. Overige grote investeerders zijn de retail en het onderwijs.

Een goede strategie?

Inmiddels is ruimschoots aangetoond dat een mobiele oplossing (app) kan bijdragen aan meer efficiëntie, kostenbesparingen, een hogere omzet en/of een belangrijk onderdeel kan vormen van de marketingstrategie.

In de praktijk blijkt het echter voor veel bedrijven lastig om te bepalen waar die toegevoegde waarde dan zit. Hoe kun jij met jouw onderneming optimaal profiteren van de mogelijkheden van een app? 

Natuurlijk kun je een app laten ontwikkelen vanuit het gevoel dat ‘we als bedrijf met onze tijd mee moeten’ en dus iets met mobiel moeten doen. Het is echter beter om een dergelijke keuze te maken vanuit de juiste strategie. Die strategie hangt samen met uw markt, hoe bent u georganiseerd, welke informatie is belangrijk, hoe ziet uw proces eruit, wat is uw doelgroep en veel andere zaken.

Bent u getriggerd? Denkt u ook na over de vraag waar/hoe een app voor u interessant kan zijn en bestaat de behoefte aan meer richting op het gebied van uw mobiele strategie?

Wij denken graag een keer vrijblijvend mee om samen met u te bepalen waar die toegevoegde waarde te vinden is. U kunt ons bereiken via info@qbus-ict.nl

App voor urenregistratie met koppeling Afas

Qbus heeft de afgelopen periode voor verschillende klanten gewerkt aan mobiele oplossingen voor ondersteuning van de buitendienst medewerkers. Omdat we merken dat er best veel vraag is naar een eenvoudige app voor urenregistratie hebben we hiervan een standaard gemaakt met een koppeling naar Afas / Profit met daarin onder meer de volgende functionaliteit:

  • Uren schrijven, waar je ook bent
  • Op basis van projecten in Afas Profit, online directe uren kunnen invoeren, aanpassen en laten tekenen door de opdrachtgever (op verschillende momenten)
  • Schrijven indirecte uren (40 uurs controle behoort tot de standaard)
  • Registratie materiaalgebruik

Een medewerker hoeft zich niet druk te maken over de urencode waar opgeschreven moet worden. Hij of zij schrijft simpelweg de uren met een start- en eindtijd. De regels, bijvoorbeeld of bepaalde uren overwerk zijn cq. tot extra salaris leiden, zitten in de app en zijn door het bedrijf in te stellen (CAO).

Bij de ontwikkeling is veel aandacht besteed aan  gebruikersvriendelijkheid, ontzorgen van de medewerkers en optimalisatie van het proces. Daarnaast kan de app uiteraard aangepast worden aan de behoefte van de klant. Meer info vindt u hier. Nieuwsgierig geworden en wilt u over dit onderwerp een keer van gedachten wisselen? vul hier het contactformulier in.

 

 

Talento… meer dan een spelervolgsysteem

Talento richt zich op Voetbalclubs en Voetbaltrainers. Clubs en trainers kiezen onder meer voor Talento vanwege de hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en de input die men kan geven ten behoeve van vervolgontwikkelingen. Clubs en trainers ervaren Talento als makkelijk werkbaar en merken in de praktijk dat het spelervolgsysteem gemaakt is door mensen uit de praktijk!
Klik hier om de ervaringen uit de praktijk van Talento gebruikers te lezen

talento voetbalvolgsysteem voetbaltrainer voetbalclub

Wat is Talento?

Talento geeft club en trainer van een voetbalvereniging de mogelijkheid om binnen 1 integraal systeem de prestatie van team en speler inzichtelijk te maken. Alle informatie is voor iedere betrokkene (o.a. trainer, leider, coördinator) beschikbaar en kan op een eenvoudige manier gedeeld worden.

Efficiënter product registratie proces met ontwikkeling app Webasto

Voor Webasto heeft Qbus de product registratie app gerealiseerd. Webasto is een van oorsprong Duits bedrijf en is 1 van de grotere toeleveranciers voor de automotive industrie (daken, kachels, laadpalen, etc.). Om onder meer het garantie proces goed te laten verlopen bestond bij Webasto behoefte aan een efficiënter product registratie proces. Qbus heeft opdracht gekregen dit proces met een app beter te ondersteunen.

Met de app optimaliseren we de bestaande product registratie. Waar voorheen veel tekst ingevoerd moest worden is het nu een kwestie van 3 scan’s. We scannen de QR code van het product, de VIN code van het voertuig en de barcode op de werkbon (persoonsgegevens) en de registratie is klaar. Door daarbij gebruik te maken van moderne Machine Learning technieken (Tensorflow) zijn we in staat de tijd die nodig is om een product te registreren terug te brengen van 10 minuten naar 1 minuut. Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van een App voor uw proces? Of wilt u meer weten over de toepassing van Machine Learning daarbij? Neem dan contact op met Qbus via info@qbus-ict.nl