Uw app idee succesvol via prototyping

Veel bedrijven hebben ideeën voor een app en in een eerder blog schreven we al iets over het belang van een goede strategie om daarbij richting te geven. Minstens zo bepalend voor het succes van een app voor uw onderneming is daarnaast echter de gekozen aanpak..

De kunst is daarbij om echt tot een product te komen dat u voor ogen heeft. Bij software ontwikkeling zeker niet altijd vanzelfsprekend. In de praktijk blijkt goede beeldvorming daarbij essentieel en prototyping de meest succesvolle methode om tot een goed gezamenlijk beeld te komen.

Hoe werkt dat dan?

We komen tot een dergelijk prototype in een zogenaamde design sprint. In 3 dagen zetten we daarbij uw idee om in een voor uw gebruikers herkenbaar prototype. Die dagen delen we grofweg als volgt in:

  1. Vaststellen van het idee, doelen in kaart brengen en brainstormen met u en uw collega’s
  2. Uitwerken van de ideeën in schetsen en storyboard(s)
  3. Ontwerpen prototype t.b.v. gezamenlijke test

De voordelen

Het grote voordeel hiervan is dat u als klant / gebruiker heel snel een goed beeld krijgt van de app en de toegevoegde waarde ervan. Wij krijgen als ontwikkelaars daarnaast inzicht in hetgeen nodig is om het idee om te zetten naar de app. Op basis hiervan kunnen we gezamenlijk de juiste keuzes maken t.a.v. onder meer design, navigatie en de verdere realisatie.

Meer weten? U kunt ons vinden via info@qbus-ict.nl of het contactformulier. De koffie staat klaar…