Qbus ontwikkelt Webasto Service App

Recentelijk heeft Qbus voor Webasto de Service App ontwikkeld. Webasto is een wereldwijde partner in innovatieve systemen voor vrijwel alle producenten in de automotive industrie, Webasto is één van de 100 topleveranciers in deze industrie. 

De Webasto Service App is ontwikkeld om Webasto partners te ondersteunen bij het snel en eenvoudig registreren van producten. Daarnaast biedt het een eenvoudige manier om toegang te krijgen tot de benodigde installatie documentatie, handleidingen en video’s. Voor installatie van het Webasto product scant de installateur eenvoudig de QR of barcode op de verpakking en ziet direct welk product het betreft en welke zaken belangrijk zijn bij de installatie. 

Efficiency & foutenreductie in het registratieproces

Voor de efficiency, tijdwinst en foutenreductie in het registratieproces helpt de app, na de productinstallatie, om handmatige registratie acties van de installateur richting producent Webasto tot een minimum te beperken. Gebruikers van de app kunnen foto’s en andere belangrijke opmerkingen toevoegen en vervolgens wordt automatisch een PDF gecreëerd met de complete productregistratie. Deze kan vervolgens  worden verzonden naar de eindklant en/of Webasto partner.

 Met behulp van de Webasto Service app wordt de dienstverlening richting installateurs verhoogd, productregistratie vereenvoudigd en de FTR (First Time Right) tijdens installatie vergroot. Mede hierdoor wordt de klanttevredenheid naar een hoger niveau gebracht

service app

Vergroten “First Time Right” & verhogen klanttevredenheid

Voor de Webasto laadoplossingen is het mogelijk om via de app de omgeving via de camera van de smartphone te filmen en het product (de laadpaal in dit geval) in je eigen omgeving te zien en ervaren (Augmented Reality). Hierdoor is het mogelijk dat de Webasto partner voor de plaatsing de eindklant nog beter kan ondersteunen en informeren. Met de geïntegreerde Machine Learning technologie is de app voorzien van een functie die de installateur “real-life” ondersteunt om te controleren of het product (de laadpaal) goed is aangesloten. Indien ondersteuning gewenst is kan de installateur via de slimme chatfunctie in de app antwoorden krijgen op vragen rondom de installatie.

De app is beschikbaar in 12 talen en Europees uitgerold bij verschillende Webasto partners. Via de welbekende app-stores is de app te installeren voor zowel iOS als Android devices. Voor meer informatie lees het volledige persbericht op: https://www.webasto-group.com/en/press/press-releases/press-release/webastos-service-app-accelerates-product-installation-and-registration/

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van een Service App voor uw productregistratie en/of garantie proces. Of wilt u de First Time Right en klanttevredenheid verhogen? Neem dan contact op met Qbus via info@qbus-ict.nl of door het invullen van onderstaande contactformulier 

Een app? Begin met een goede strategie..

Uiteraard hebben de meeste bedrijven wel eens nagedacht over mobiele oplossingen of een app. Dat zal u niet verrassen. De trend is dat steeds meer mensen en ondernemingen een groot deel van de zakelijke activiteiten online en via een mobiele toepassing uitvoert en die groei zal de komende jaren alleen maar doorzetten.

Uit een recent onderzoek (Bron IDC) blijkt bijvoorbeeld dat ook sectoren waar voorheen mobiele oplossingen nog niet erg van belang waren, zoals de bouwsector en de maakindustrie, de waarde hiervan steeds meer wordt ingezien. Wat cijfers uit het onderzoek: Wereldwijd blijft de zakelijke dienstverlening dit jaar de grootste investeerder in mobiele diensten en toepassingen, met een totaal van 44,9 miljard dollar aan uitgaven, gevolgd door de banksector met 144,5 miljoen dollar aan uitgaven. Overige grote investeerders zijn de retail en het onderwijs.

Een goede strategie?

Inmiddels is ruimschoots aangetoond dat een mobiele oplossing (app) kan bijdragen aan meer efficiëntie, kostenbesparingen, een hogere omzet en/of een belangrijk onderdeel kan vormen van de marketingstrategie.

In de praktijk blijkt het echter voor veel bedrijven lastig om te bepalen waar die toegevoegde waarde dan zit. Hoe kun jij met jouw onderneming optimaal profiteren van de mogelijkheden van een app? 

Natuurlijk kun je een app laten ontwikkelen vanuit het gevoel dat ‘we als bedrijf met onze tijd mee moeten’ en dus iets met mobiel moeten doen. Het is echter beter om een dergelijke keuze te maken vanuit de juiste strategie. Die strategie hangt samen met uw markt, hoe bent u georganiseerd, welke informatie is belangrijk, hoe ziet uw proces eruit, wat is uw doelgroep en veel andere zaken.

Bent u getriggerd? Denkt u ook na over de vraag waar/hoe een app voor u interessant kan zijn en bestaat de behoefte aan meer richting op het gebied van uw mobiele strategie?

Wij denken graag een keer vrijblijvend mee om samen met u te bepalen waar die toegevoegde waarde te vinden is. U kunt ons bereiken via info@qbus-ict.nl

App voor urenregistratie met koppeling Afas

Qbus heeft de afgelopen periode voor verschillende klanten gewerkt aan mobiele oplossingen voor ondersteuning van de buitendienst medewerkers. Omdat we merken dat er best veel vraag is naar een eenvoudige app voor urenregistratie hebben we hiervan een standaard gemaakt met een koppeling naar Afas / Profit met daarin onder meer de volgende functionaliteit:

  • Uren schrijven, waar je ook bent
  • Op basis van projecten in Afas Profit, online directe uren kunnen invoeren, aanpassen en laten tekenen door de opdrachtgever (op verschillende momenten)
  • Schrijven indirecte uren (40 uurs controle behoort tot de standaard)
  • Registratie materiaalgebruik

Een medewerker hoeft zich niet druk te maken over de urencode waar opgeschreven moet worden. Hij of zij schrijft simpelweg de uren met een start- en eindtijd. De regels, bijvoorbeeld of bepaalde uren overwerk zijn cq. tot extra salaris leiden, zitten in de app en zijn door het bedrijf in te stellen (CAO).

Bij de ontwikkeling is veel aandacht besteed aan  gebruikersvriendelijkheid, ontzorgen van de medewerkers en optimalisatie van het proces. Daarnaast kan de app uiteraard aangepast worden aan de behoefte van de klant. Meer info vindt u hier. Nieuwsgierig geworden en wilt u over dit onderwerp een keer van gedachten wisselen? vul hier het contactformulier in.

 

 

Talento… meer dan een spelervolgsysteem

Talento richt zich op Voetbalclubs en Voetbaltrainers. Clubs en trainers kiezen onder meer voor Talento vanwege de hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en de input die men kan geven ten behoeve van vervolgontwikkelingen. Clubs en trainers ervaren Talento als makkelijk werkbaar en merken in de praktijk dat het spelervolgsysteem gemaakt is door mensen uit de praktijk!
Klik hier om de ervaringen uit de praktijk van Talento gebruikers te lezen

talento voetbalvolgsysteem voetbaltrainer voetbalclub

Wat is Talento?

Talento geeft club en trainer van een voetbalvereniging de mogelijkheid om binnen 1 integraal systeem de prestatie van team en speler inzichtelijk te maken. Alle informatie is voor iedere betrokkene (o.a. trainer, leider, coördinator) beschikbaar en kan op een eenvoudige manier gedeeld worden.

Efficiënter product registratie proces met ontwikkeling app Webasto

Voor Webasto heeft Qbus de product registratie app gerealiseerd. Webasto is een van oorsprong Duits bedrijf en is 1 van de grotere toeleveranciers voor de automotive industrie (daken, kachels, laadpalen, etc.). Om onder meer het garantie proces goed te laten verlopen bestond bij Webasto behoefte aan een efficiënter product registratie proces. Qbus heeft opdracht gekregen dit proces met een app beter te ondersteunen.

Met de app optimaliseren we de bestaande product registratie. Waar voorheen veel tekst ingevoerd moest worden is het nu een kwestie van 3 scan’s. We scannen de QR code van het product, de VIN code van het voertuig en de barcode op de werkbon (persoonsgegevens) en de registratie is klaar. Door daarbij gebruik te maken van moderne Machine Learning technieken (Tensorflow) zijn we in staat de tijd die nodig is om een product te registreren terug te brengen van 10 minuten naar 1 minuut. Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van een App voor uw proces? Of wilt u meer weten over de toepassing van Machine Learning daarbij? Neem dan contact op met Qbus via info@qbus-ict.nl