Een app? Begin met een goede strategie..

Uiteraard hebben de meeste bedrijven wel eens nagedacht over mobiele oplossingen of een app. Dat zal je niet verrassen. De trend is dat steeds meer mensen en ondernemingen een groot deel van de zakelijke activiteiten online en via een mobiele toepassing uitvoert en die groei zal de komende jaren alleen maar doorzetten.

“Inmiddels is ruimschoots aangetoond dat een mobiele oplossing (app) kan bijdragen aan meer efficiëntie, kostenbesparingen, een hogere omzet en/of een belangrijk onderdeel kan vormen van de marketingstrategie”

Uit een recent onderzoek (Bron IDC) blijkt bijvoorbeeld dat ook sectoren waar voorheen mobiele oplossingen nog niet erg van belang waren, zoals de bouwsector en de maakindustrie, de waarde hiervan steeds meer wordt ingezien. Wat cijfers uit het onderzoek: Wereldwijd blijft de zakelijke dienstverlening dit jaar de grootste investeerder in mobiele diensten en toepassingen, met een totaal van 44,9 miljard dollar aan uitgaven, gevolgd door de banksector met 144,5 miljoen dollar aan uitgaven. Overige grote investeerders zijn de retail en het onderwijs.

Een goede strategie?

Inmiddels is ruimschoots aangetoond dat een mobiele oplossing (app) kan bijdragen aan meer efficiëntie, kostenbesparingen, een hogere omzet en/of een belangrijk onderdeel kan vormen van de marketingstrategie.

In de praktijk blijkt het echter voor veel bedrijven lastig om te bepalen waar die toegevoegde waarde dan zit. Hoe kun jij met jouw onderneming optimaal profiteren van de mogelijkheden van een app? 

Natuurlijk kun je een app laten ontwikkelen vanuit het gevoel dat ‘we als bedrijf met onze tijd mee moeten’ en dus iets met mobiel moeten doen. Het is echter beter om een dergelijke keuze te maken vanuit de juiste strategie. Die strategie hangt samen met uw markt, hoe ben je georganiseerd, welke informatie is belangrijk, hoe ziet jouw proces eruit, wat is jouw doelgroep en veel andere zaken.

Ben je getriggerd? Denk je ook na over de vraag waar/hoe een app interessant kan zijn en bestaat de behoefte aan meer richting op het gebied van jouw mobiele strategie?

Wij denken graag een keer vrijblijvend mee om samen met u te bepalen waar die toegevoegde waarde te vinden is. U kunt ons bereiken via info@qbus-ict.nl