Kiest u ‘Native’ of ‘Cross-platform’ ontwikkeling voor uw app?

Zoals in het vorige blog beschreven kan prototyping u helpen bij het maken van de goede keuzes voor de realisatie van uw app. Bij het ontwikkelen van een app is daarnaast de de keuze voor Native of Cross-platform ontwikkeling belangrijk. Met Native bedoelen we de ontwikkeling voor alleen Android of iOS. Met Cross-platform maak je vanuit één ontwikkelomgeving voor beide platformen een app.

Wat is nu voor u de beste keuze? En waarom?

De ene keuze is niet beter of slechter dan de andere. Uiteraard zijn er verschillen. Native ontwikkeling maakt optimaal gebruik van de ingebouwde functies van een toestel, werkt vaak vloeiender (betere UX ervaring), en is flexibeler. Cross-platform ontwikkeling komt daar inmiddels echter wel steeds dichter bij in de buurt en kan bijvoorbeeld qua kosten interessanter zijn. Je hoeft tenslotte geen 2 apps te ontwikkelen (en onderhouden) maar slechts 1.

Maar..

De technologie moet hierin niet leidend zijn! Wat leidend moet zijn is het idee achter de app. Wie zijn bijvoorbeeld de gebruikers? En wat is het doel van de app, de gewenste functionaliteit, welk proces wordt ondersteund en welke eisen worden daarnaa gesteld? En primair, de beleving van de gebruikers bij het gebruiken van de app. Op basis daarvan kan een goed afgewogen keuze worden gemaakt waarbij het beschikbare budget uiteraard ook meegewogen moet worden.

Meer weten en een keer vrijblijvend van gedachten wisselen over een app voor uw onderneming? U kunt ons vinden via info@qbus-ict.nl of het contactformulier